Vereniging: De Gouden Mix

Naast de vele zingende- en acterende leden beschikt De Gouden Mix over een groot aantal leden en een artistiek team die belangrijke taken vervullen in de ontwikkeling, begeleiding, realisatie en uitvoering van de show. Denk daarbij aan Anny Ketelaars die de regie in handen heeft, maar ook het script heeft geschreven voor deze nieuwe show in nauwe samenwerking met dirigent Esther Barten, die met de muziekcommissie verantwoordelijk is voor de keuze van de vele liedjes die in de show verweven zijn. De kledingcommissie, die de kostumering organiseren.

Tijdens de show zijn meerdere dames actief om de acteurs te helpen bij het snelle verkleden. Ook voor het maken en opbouwen van het decor zijn de nodige technische handjes beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor de techniek m.b.t. licht en geluid.                                                                                  Tevens is er een productieassistent die tijdens de repetities de verslaglegging verzorgt. Verder een souffleuse  en een floormanager die backstage actief is. Tijdens de optredens worden alle liedjes door een pianist muzikaal begeleid. Zo heeft De Gouden Mix alle disciplines in eigen beheer.     

Met dank aan: regisseur Anny Ketelaars, dirigent Esther Barten, pianisten Iskander Zalialdinov en Munira Yakunina, kleedsters Rietje Sebregts, Ans van Raak en Ans Smulders, souffleuse Anke Donders en floormanager Peter van Leeuwen, de bouwploeg uit eigen leden en de technische crew met o.a. Kees Bekkers, Wim Maas, Toon Gelderblom, Harrie van Groenendael, Piet Brouwers en Frank van de Rijt.