De muzikale show “Ons Heerlijk Brabant” is weer de vierde in het 10 jarig bestaan van

de vereniging De Gouden Mix.

Ook nu zijn het idee en de keuze van 43 alom bekende liedjes voor de show, weer afkomstig

van de eigen leden. Het script werd geschreven door Frans Clijsen en Anny Ketelaars, muzikaal ondersteund door Esther Barten. De regie is weer in handen van Anny Ketelaars, terwijl de muziek door de leden werd ingestudeerd onder leiding van Esther Barten. Op de piano worden wij live begeleid door onze pianisten Munira Yakunina en Iskander Zalialdinov.

De kleding en het decor worden zoals altijd weer in eigen beheer ontwikkeld en gemaakt.

Het geheel speelt zich in de vijftiger/zestiger jaren af in een oer Brabants dorpke, dat iedereen

herkent maar dat niet bestaat, of zoals wij dat hier zeggen: “èrgeraant en nèrgeraand ligt”.

Je kent die dorpjes wel. Met een molen, boerderijen, het gemeentehuis, een kerk en een pomp

aan het Dorpsplein. En niet te vergeten, tegenover de kerk, café “Den Bonten Osch”.

Na de zondagse hoogmis komt daar iedereen, dus ook de pastoor, de wethouder, de smid en de veldwachter binnenlopen om aan de toog en de stamtafel de laatste nieuwtjes en roddels uit te wisselen. Ook de leden van de harmonie, het kerkkoor, de reisvereniging en het gilde zijn er thuis.

Maar ook dit dorp ontkomt niet aan de moderne tijd. De oprukkende industrie, de mobiliteit

en de intensivering van de landbouw zullen het leven in het dorp ingrijpend veranderen.

Het plan voor een grootscheepse ruilverkaveling wekt veel beroering en men verzet zich hier natuurlijk gezamenlijk tegen. Ieder heeft zo zijn eigen belang.  Er is echter geen ontkomen aan. Ook niet voor de waard en waardin van “Den Bonten Osch” die min of meer gedwongen van hun oude dag gaan genieten. Het café wordt een Cultureel Centrum, waar een rijke boer en zijn liefje de scepter gaat zwaaien.

Al die “nieuwigheden” verlopen niet zonder slag of stoot, maar langzaam worden die aanvaard

door de dorpsbewoners en kijken ze uit naar de plannen voor het draaien van films en een

revue in de zaal van hun Cultureel Centrum. Alle zorgen zijn vergeten als ze daar

hun “vastenavond” gaan vieren en er een daverend feest van maken.

klik hier voor de foto’s.